Revyudvalget

 

Pia Sommergreen Bengtsen
Formand

Jens Lyngbøl
Næstformand


Dorte Mørch
Instruktør/aktør

Anne Mette Nors
Instruktør/aktør
bh
Bente Hansen
Sekretær
 hf
Hanne Frandsen
Økonomi

Bodil Nygren Nielsen
Vagtplaner
scl
Susanne Lyngbøl
Billetsalg
ts
Thomas Sode
Sceneopgaver
 th
Thorkild Holst
Halopgaver
 

Janne H, Grods

Salg/marketing

 

 

 

 

Kontakt LIUF’s Venner

Comments are closed.